Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

Jeśli mnie potrzebujesz, zadzwoń do mnie. Nie martw się tym, że śpię, nawet jeśli mam własne problemy, albo nawet jeśli jestem na Ciebie bardzo zła. Jeśli mnie potrzebujesz, czy chcesz ze mną porozmawiać, ja zawsze będę dla Ciebie. Nieważna jak duży, albo mały jest Twój problem, ja Tutaj jestem! 
— znalezione, PIP
Penetrujące ręce wsunie pod sukienkę,
Bez lęku język wetknie, złe intencje ma jak nic.
On nie postąpi z tobą pięknie ani wdzięcznie,
Okropnie będzie ci wstyd.
— coma
Kobiety są naprawdę niezrozumiałe. Nawet jeśli im powiesz, że kochasz, to i tak muszą się bez przerwy upewniać.
— Katarzyna Grochola
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianezavisan nezavisan
Część mojej duszy zniknęła tak samo jak część mojej zupy. 

June 12 2015

Reposted frommondomg mondomg viazachlanny zachlanny

June 10 2015

problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...

June 09 2015

Ja to bym się teraz poryczał gdybym Cię stracił.
— jeśli mężczyzna płacze przez kobiete to znaczy, że jest dla niego warta więcej niż cały świat. <3
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianezavisan nezavisan
8199 6c6d 430
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianezavisan nezavisan
1492 f91f
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona vianezavisan nezavisan
2882 c985 430
Reposted fromtwocent twocent viasuzannekhaleen suzannekhaleen

June 08 2015

0683 ade2 430
Reposted fromoutline outline vianezavisan nezavisan
9578 3a86 430
Reposted fromfakinszit fakinszit vianezavisan nezavisan
[...] wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromavooid avooid vianezavisan nezavisan
9580 15b0 430
Reposted fromfakinszit fakinszit vianezavisan nezavisan
3413 1e36 430
Reposted fromfakinszit fakinszit vianezavisan nezavisan
0275 154e
2712 8039 430
Reposted fromerial erial vianezavisan nezavisan

June 05 2015

0807 e644 430
Reposted fromverronique verronique viaDzessik Dzessik
8227 bcab
MCU Meme:
↪ Male characters [2/10] - Loki Laufeyson
8235 e690 430
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl