Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

6528 deeb 430
Reposted fromnyaako nyaako viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
1462 6f87 430
Reposted fromtoft toft viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,
a to co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
3867 9e47 430
Reposted fromtrashpanda trashpanda viasmutnazupa smutnazupa
See these eyes so green
I can stare for a thousand years
colder than the moon
It's been so long
Reposted frommrrru mrrru
0959 63e6 430
Reposted fromNajada Najada viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
7902 8884 430

gabbigolightly:

Reading, 1986 by Guy Le Baube

- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko
2424 c28a 430
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viaxannabelle xannabelle
0766 9bfd 430
Reposted fromExplorers Explorers viaxannabelle xannabelle
1150 343b 430
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaxannabelle xannabelle
Zawsze jest inna opcja.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
7349 da46 430
Reposted frommyu myu viaxannabelle xannabelle
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaxannabelle xannabelle

April 26 2017

7254 87e7 430
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl